Mesleğim Sağlık Lisesinde II. aşama öğrencileri olan 11. ve 12. sınıf öğrencileri için YGS – LYS çalışmaları, ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar formatında hazırlanan Üniversite Deneme Sınavları ile yapılır.

II. Aşama öğrencileri için ayda bir kere olmak üzere düzenlenen bu sınavlar sonucunda yapılan analizlerle öğrencilerin eksik olduğu konular saptanarak ilgili zümre başkanlarına, öğretmenlere ve rehberlik servisine raporlar sunulur. ÜDS sınavının 9 ve 10.sınıflarda uygulanan ASİS sınavlarından farkı daha kapsamlı olmasıdır. Sınav soruları branşların üniversite sınavlarında soru çıkan konuları üzerinde yoğunlaşır.

Her ÜDS sonucunda öğrencinin yanlış yada yetersiz cevapladığı konular ile alakalı Sınav Analizi Raporu oluşturulur. Bu rapora göre konu bazında benzer eksiklikleri yaşayan öğrencilere takip eden hafta Etüt çalışması uygulanır.

Böylelikle öğrencilerimiz 3. senelerinden itibaren üniversite sınavına yönelik yoğunlaştırılmış bir hazırlık sürecine girerek son 2 sene boyunca 16 üniversite deneme sınavına ve sayısız etüt çalışmasına katılmış olur.

Rehberlik servisine verilen sınav sonuçları, öğrencilerin alan seçiminde, meslek seçimlerinde ve üniversite tercihlerinde ışık tutar. Öğrencilere sunulan sınav sonuç belgelerinde alt konu analizleri yer alır ve öğrencilerin hangi konulara ağırlık vermeleri gerektiği bu belgelerle takip edilir. Eksikliği saptanan konular üniversite sınavına hazırlık etütleri ile tekrar edilerek öğrencilerin eksiklikleri tamamlanır.