Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Tiyatro kulübü, gönüllü olarak tiyatroyu seçen öğrencilerden, danışman öğretmenlerden ve profesyonellerden oluşur. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak birincil amaçtır.  Kulüp bünyesindeki herkes değişik düzeylerde sorumluluk alır. Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim perspektifli çalışmalar yapılır.

Öğrenciler periyodik aldıkları tiyatro eğitimiyle,  bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir. Ayrıca masallarla, öykülerle; Türkiye ve dünya edebiyatından klasiklerle ilk tanışmalarını yaşayacaklardır.

Genel olarak;

  1. Tiyatro sanatını sevdirmeyi
  2. Tiyatro eserlerini tanıtmayı
  3. Öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmeyi
  4. Görev ve sorumluluk alabilmeyi
  5. Bireysel olarak ya da başkalarıyla işbirliği içinde olabilmeyi
  6. Sinema ve tiyatro sanatçıları hakkında genel kültür oluşturmayı
  7. Ana dilimizi doğru ve etkili kullanmayı amaçlamaktadır.

Özel Şartlar:

Tiyatroya ilgili, ezber yapma becerisine sahip, rol yapma yeteneği olan, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrenciler.