Özel Mesleğim Sağlık Lisesi’nde sınıflar minimum 16, maksimum 24 kişiden oluşmaktadır.

Sınıf içi yerleşim metodu olarak en çok verim sağlayan U tipi yerleşim metodu benimsenmiştir. Bu metotla öğrenciler hem öğretmenleri hem de arkadaşları ile iletişim kurmada problem yaşamazlar. Ayrıca yazılanları takip etmede ya da interaktif çalışmalarda bu oturum planının başarısı bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

Okulumuzda sınıflar maksimum 24 öğrenci ile sınırlandırılarak öğretmenin bireysel öğrenmede öğrenciye ayıracağı zamanı artırmaktadır. Sınıf ortamları öğrenmeyi hızlandırıcı materyaller ile donatılmış olup sınıflarımızda öğretimle ilgili her tür akıllı tahta ve online eğitim odaklı öğrenim teknolojisinin alt yapısı kurulmuştur.