Özel Mesleğim Sağlık Lisesi Ders Rehberleri öğrencilerimizin ve velilerimizin dersler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları amacıyla öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

Aşağıda bulunan sınıflara göre düzenlenmiş her ders rehberinde ilgili dersin haftalık planı ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.