Tüm öğrencilerimiz ve aileleri anlaşmalı sağlık kurumumuz Doğa Hospital’den % 20 indirim hakkına sahiptir. Ayrıca yılda bir sefer tüm öğrencilerimiz için Doğa Hospital tarafından genel bir sağlık taraması yapılır.

Okulumuzda sürekli bulunan bir hemşire ve acil müdahaleler için bir revir odası hazır bulunmaktadır.