Gençlerde sanat kültürü oluşturmak ve geliştirmek, yağlıboya ve karakalem gibi aktivitelerle yaratıcılıklarının gelişmesini desteklemek ve düzenlenen sergilerin organizasyonuna katkıda bulunmak amacı doğrultusunda çalışmalarına başlamıştır. Amaçları;

  • Öğrencilerin kendilerini tanıyabilmek
  • Bireysel hedeflerini belirleyebilmek
  • Yeteneklerini geliştirebilmek
  • Planlı çalışma alışkanlığını kazanabilmek
  • Yaşam kalitesini artırabilmek için serbest zamanları etkin ve verimli değerlendirebilmek
  • Duygu ve düşüncelerini daha estetik ve entellektüel bir bakış açısıyla aktarabilmek

Özel Şartlar:

Gerekli teçhizat öğrenci tarafından tedarik edilir