Mesleğim Sağlık Lisesi’nde öğrencilerimizin gelişim sürecini izlemek ve öğrenme sürecinin etkinliğini artırmak için her eğitim – öğretim yılı başında zümreler yoluyla Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarının planlaması yapılır. Bu planlamalara göre her branş için yıl içinde uygulanacak sınavların hazırlıkları tamamlanır.

Sınavlar

Dönem Başı Seviye Belirleme Sınavları

Her dönem başında gerçekleştirilen bu sınav bir önceki dönem işlenen tüm konuları kapsar ve öğrencinin öğrenme kapasitesini sınar. Gerekli sınıf yerleştirmeleri de bu su sınavın sonuçlarına göre yapılır.

Akademik Süreç İzleme Sınavları (ASİS)

Mesleğim Sağlık Lisesi’nde I. Aşama öğrencileri için ayda bir kere olmak üzere temel branşlarda Akademik Süreç İzleme Sınavı – ASİS uygulanır. ASİS özellikle branşların üniversite sınavlarında soru çıkan konularında yoğunlaşır.

Böylelikle öğrencilerimiz daha ilk seneden itibaren üniversite sınavına yönelik hazırlık sürecine girerek ilk 2 sene boyunca 16 ASİS sınavına katılmış olurlar.

Her ASİS sonucunda öğrencinin yanlış ya da yetersiz cevapladığı konular ile alakalı Sınav Analizi Raporu oluşturulur. Bu rapora göre konu bazında benzer eksiklikleri yaşayan öğrencilere takip eden hafta Tamamlayıcı Etüt Programı uygulanır.

Üniversite Deneme Sınavları (ÜDS)

Okulumuzda YGS-LYS çalışmaları, ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar formatında hazırlanan Üniversite Deneme Sınavları (ÜDS) ile yapılır. II. Aşama öğrencileri için ayda bir kere olmak üzere düzenlenen bu sınavlar sonucunda yapılan analizlerle öğrencilerin eksik olduğu konular saptanarak ilgili zümre başkanlarına, öğretmenlere ve rehberlik servisine raporlar sunulur.
Böylelikle öğrencilerimiz 3. senelerinden itibaren üniversite sınavına yönelik yoğunlaştırılmış bir hazırlık sürecine girerek son 2 sene boyunca 16 üniversite deneme sınavına katılmış olur.

Rehberlik servisine verilen sınav sonuçları, öğrencilerin alan seçiminde, meslek seçimlerinde ve üniversite tercihlerinde ışık tutar. Öğrencilere sunulan sınav sonuç belgelerinde alt konu analizleri yer alır ve öğrencilerin hangi konulara ağırlık vermeleri gerektiği bu belgelerle takip edilir. Eksikliği saptanan konular üniversite sınavına hazırlık etütleri ile tekrar edilerek öğrencilerin eksiklikleri tamamlanır

ÜDS sınavının 9 ve 10.sınıflarda uygulanan ASİS sınavlarından farkı daha kapsamlı olmasıdır. Sınav soruları branşların üniversite sınavlarında soru çıkan konuları üzerinde yoğunlaşır.

Müfredat Sınavları

Öğrencilerin içinde bulundukları yıl için tanımlanmış derslerine yönelik yapılan müfredat sınavlarıdır. ASİS sınavları ve etüt programları ile desteklenen öğrenciler bu sınavlarda hiçbir zorluk çekmeden istenen sonucu elde ederler