Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü Sağlık Bakım Teknisyenliği Bölümüne Dönüştürülmüştür.

ATT ‘nin tanımı: Toplumdaki birey yada bireylerin bedenen , ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan , yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırmasını sağlayan , Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.

Günümüzde önemini koruyan her hastanede ve bölgede acil tıp servislerinin kurulmasına devam edilmektedir. Acil tıp servislerinde çalışmak üzere yetişen ATT , orta ögretimden sonra sağlık bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri’nin ATT bölümünde 4 yıllık bir eğitim sonunda teknisyen olarak mezun olmakta ve hastanelerin Acil Tıp servisinde ve acil istasyonlarında görev almaktadırlar.

Amacı,bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile sektörün ihtiyaçları, doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mesleğin gerektirdiği özellikler olmak isteyenlerin İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Dikkatli, temiz, titiz,Soğukkanlı, Ani durumlarda hızlı ve doğru karar verebilen,Bedence sağlam ve güçlü kişiler olmaları gerekir.

Acil Tıp Teknisyenliği dalından mezun olan öğrenciler  Hastaneler (üniversite, devlet, özel) Sağlık Ocakları Poliklinikler Komuta kontrol merkezleri Acil yardım istasyonları / ambulanslar Özel ambulans servisleri gibi alan ve pozisyonlarda görev alırlar.

Mesleğim okularında  eğitim alan saglık meslek lisesi öğrencilerinin en büyük avantajları kendimize ait bir hastanemizin (DOĞA HOSPİTAL) olmasıdır. 11ve 12.sınıflardaki mecburi staj eğitimlerine daha 9.sınıfta hastane ortamını tanıyarak  hastanemizi ziyaret ederek mesleğe hazırlatıyoruz

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Acil Tıp dalının devamı niteliğindeki veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna ek puanla yerleşebilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.

Acil tıp teknisyenliği bölümünden ek puan uygulması ile girilebilecek 2 yıllık bölümler

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi
  • Ameliyathane Hizmetleri
  • Elektronörofizyoloji İş ve Uğraşı Terapisi
  • İlk ve Acil Yardım İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Otopsi Yardımcılığı
  • Perfüzyon Teknikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ,
  • Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama