Özel Mesleğim Sağlık Meslek Lisesi, öğrenim alışkanlığını geliştirmeye yönelik metodu, üniversite sınavına hazırlık haftasonu kursları ve  mesleki gelişim ve kariyer planlama seminerleri ile öğrencilerini üniversite sınavına hazırlamak ve geleceği planlamak kavramları arasında bağ kuran alanında uzmanlaşmış özel bir lisedir.

Özel Mesleğim Sağlık Meslek Lisesi uyguladığı üniversite kazandıran eğitim sistemi ile 4 yıllık lise eğitim süreci I. Aşama ve II. Aşama olmak üzere iki bölümden oluşur. I. Aşama 9. ve 10. Sınıfları kapsarken II. Aşama 11 ve 12. Sınıfları kapsamaktadır. Her iki aşama süresince hafta sonları tamamlayıcı etüt çalışmaları ve üniversite hazırlık kursları devam ettirilmektedir.

 I. Aşama

9. ve 10. sınıf öğrencilerinin, bir yandan cumartesi günleri gerçekleştirilen Tamamlayıcı Etüt Programı ve aylık gerçekleştirilen Akademik Süreç izleme Sınavları (ASİS) ile öğrenim alışkanlıkları geliştirilirken diğer yandan iletişim ve sosyalleşme yeteneğini geliştirmeye yönelik kulüp çalışmaları ve mesleki gelişim seminerleri ile de kişisel kabiliyetleri geliştirilir.

 II. Aşama

11. ve 12. Sınıfta ise oluşturulan öğrenim alışkanlığı ve rehberlik servisinin kariyer planlama seminerleri sayesinde belirlenen kariyer hedefleri doğrultusunda üniversite sınavına hazırlık çalışmaları hız kazanır. Bu yüzden üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimiz Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenen Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP) kapsamında YGS / LYS hazırlık kurslarına katılırlar. 11. ve 12’inci yılda bir yandan Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilen Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP) ile konu bazlı çalışmalar yapılırken diğer yandan aylık gerçekleştirilen üniversite deneme sınavlarımızla (ÜDS) öğrencilerimiz sınava hazır hale getirilir.

11. Sınıf öğrencileri ayrıca Cumartesi günleri Staja Hazırlık Eğitim Programı (SHEP) kapsamında aldıkları el becerisi ağırlıklı laboratuvar eğitimleri sayesinde 12. yılda gerçekleşecek staj yıllarına hazırlanırlar.