Mesleğim Sağlık Lisesi, MEB tarafından liselerde öngörülen haftalık ders saatlerine ek olarak haftasonları da eğitim vermektedir. Tamamlayıcı Etüt Programı (TEP)Staja Hazırlık Eğitim Programı (SHEP) ve Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP) için ayrılan bu ekstra zaman dilimi öğrencilerimizin hem kişisel hem de akademik gelişimi noktasında maksimum düzeyde verim alınacak şekilde değerlendirilmektedir.

Haftasonu Eğitimlerinin Sınıflara Göre Uygulanması

9. ve 10 Sınıflar

Haftasonu eğitimleri kapsamında 9. ve 10. sınıflar için Cumartesi günleri sunulan Tamamlayıcı Etüt Programı (TEP) aylık gerçekleştirilen ASİS sınavları ile ölçme değerlendirme süreci gerçekleştirilen eğitim programlarıdır.  Öğrencinin ASİS sonucuna göre oluşturulan Sınav Analizi Raporu ile tespit edilen yetersiz kaldığı konular bir dahaki ASİS tarihine kadar cumartesi verilen eğitimler dahilinde tekrar tamamlanır.

11. Sınıflar ve 12. Sınıflar

Haftasonu eğitimleri kapsamında 11 ve  12. sınıflar için Cumartesi ve Pazar günleri Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP) düzenlenmektedir. Rehberlik servisinin kariyer planlama seminerleri sayesinde belirlenen kariyer hedefleri doğrultusunda üniversite sınavına hazırlık çalışmaları hız kazanır. Bu yüzden üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimiz Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenen YGS / LYS hazırlık kurslarına katılırlar.

11 ve 12. yılda bir yandan cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP) ile konu bazlı çalışmalar yapılırken diğer yandan aylık gerçekleştirilen üniversite deneme sınavlarımızla (ÜDS) öğrencilerimiz sınava hazır hale getirilir.

Haftasonu eğitimleri kapsamında 11. sınıflar için ayrıca cumartesi günleri Staja Hazırlık Eğitim Programı (SHEP) düzenlenmektedir. 11. Sınıf öğrencileri Staja Hazırlık Eğitim Programı (SHEP) kapsamında aldıkları el becerisi ağırlıklı laboratuvar eğitimleri sayesinde 12. yılda uygulanacak staj yıllarına çok iyi hazırlanırlar.

Uygulanan Eğitim Programları

Tamamlayıcı Etüt Programı (TEP)

Tamamlayıcı Etüt Programı (TEP), I. Aşama öğrencileri olan 9. ve 10. sınıf öğrencilerimiz için akademik süreçlerini kontrol etmek amacıyla kullanılır. I. Aşamada aylık olarak gerçekleştirilen Akademik Süreç izleme Sınavları (ASİS) sonucunda öğrencinin yanlış ya da yetersiz cevapladığı konular ile alakalı ölçme ve değerlendirme birimi tarafından SınavAnalizi Raporları oluşturulur. Bu rapora göre konu bazında benzer eksiklikleri yaşayan öğrencilere Cumartesi eğitimleri kapsamında TamamlayıcıEtüt Programı uygulanır.

Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP)

Üniversite Hazırlık Etüt Programı II. Aşama öğrencileri olan 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için olarak üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerini kontrol etmek amacıyla kullanılır. II. Aşamada aylık olarak gerçekleştirilen Üniversite Deneme Sınavları (ÜDS) sonucunda öğrencinin yanlış ya da yetersiz cevapladığı konular ile alakalı ölçme ve değerlendirme birimi tarafından SınavAnalizi Raporları oluşturulur. Bu rapora göre konu bazında benzer eksiklikleri yaşayan öğrencilere Cumartesi ve Pazar günleri Üniversite Hazırlık Etüt Programı uygulanır.

Staja Hazırlık Eğitim Programı (SHEP)

Mesleğim Sağlık Lisesi 11. sınıf öğrencileri Staja Hazırlık Eğitim Programı (SHEP) başlığı altında Cumartesi günleri tamamen uygulamalı mesleki eğitim derslerine yoğunlaşırlar. 11. Sınıf öğrencileri Staja Hazırlık Eğitim Programı (SHEP) kapsamında aldıkları el becerisi ağırlıklı laboratuvar eğitimleri sayesinde staj yıllarına çok iyi hazırlanırlar.

11. sınıf  Hemşire Yardımcılığı bölümü öğrencilerimizin staj yılına daha iyi hazırlanmaları için Özel Doğa Hastanesi desteği ile laboratuvar ve zaman zaman hastane ortamında uygulama eksenli gerçekleştirilecek olan Staja Hazırlık Eğitim Programına öğrencilerimizin katılımı önem arzetmektedir.

Sonuç Olarak;

Haftasonu eğitimleri kapsamında uygulanan

  • 9. ve 10. sınıflarda uygulanan Tamamlayıcı Etüt Programı (TEP)
  • 11. sınıflarda uygulanan Staja Hazırlık Eğitim Programı (SHEP)
  • 11. ve 12. sınıflarda uygulanan Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP)

öğrenim alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmeye yönelik uygulamalar olup oldukça verimli sonuçlar elde edilmektedir.