Geleneksel Türk el sanatlarından biri olan Ebru Sanatını okul çapında tanıtıp öğrencilerimize sevdirmek gayesiyle kurulmuştur. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarının gelişmesini destekleyerek el becerisini en üst düzeye çıkarıp düzenlenen sergilerle de bireyin özgüvenine katkıda bulunmak amaçları arasında yer almaktadır.

Özel Şartlar

Farklı sanat dallarıyla uğraşmaktan hoşlanmak, yeni fikirlere açık olmak ve yaratıcı olmayı sevmek. Ebru sanatı ile ilgili gerekli teçhizat öğrenci tarafından sağlanır.