Online veli toplantısı düzenlendi

Online veli toplantısı düzenlendi

Öğretmenlerimizin ve velilerimizin ortak hedefi öğrencilerimizi akademik, psikolojik ve toplumsal anlamda eğitmektir. Öğretmen ve velilerimizin tamamlayıcı rolü gereği velilerimizle işbirliğini önemsiyoruz. Öğrencilerimizin sosyal uyumu, ölçme ve değerlendirme durumları, davranış geliştirme ile ilgili velilerimize bilgi vermek amacıyla online veli toplantısı gerçekleştirildi.…
 Temel Yeterlilik Sınavları

Temel Yeterlilik Sınavları

12. Sınıf Öğrencilerimizin bilgi, beceri ve zaman kullanımını ölçmek ve geliştirmek amacıyla Temel Yeterlilik Sınavları Uygulayarak akademik gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Deneme sınavlarının ardından öğrencilerimizin eksik konuları tespit etmek geliştirmek ve telafi etmek amacıyla etüt çalışmaları yapıyoruz.      …
 Öğretmenler kurulu toplantısına katılım gerçekleştirdik

Öğretmenler kurulu toplantısına katılım gerçekleştirdik

Özel Mesleğim Okulları olarak online öğretmenler kurulu toplantısına katılım gerçekleştirdik. Yapılan toplantıya tüm öğretmenlerimiz ve ilçe öğretmenlerle Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararlar ve online eğitime geçiş süreleri hakkında planlamalar yapılarak yol haritaları belirlendi.  Bu noktada öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek için…
 Meslekler tecrübesi kazandırdık

Meslekler tecrübesi kazandırdık

Kuramsal derslerin staj, ekip çalışması, proje dersleri gibi yollarla uygulamaya dönüşmesi derslerin daha iyi kavranabilmesi, teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratikte karşılıklarını görmeleri açısından önemlidir. Okulumuzda uygulama derslerimizde öğrencilerimize yaparak yaşarak öğrenme metodu ile meslekler tecrübesi kazandırdık