Temel Yeterlilik Sınavları

Temel Yeterlilik Sınavları

12. Sınıf Öğrencilerimizin bilgi, beceri ve zaman kullanımını ölçmek ve geliştirmek amacıyla Temel Yeterlilik Sınavları Uygulayarak akademik gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Deneme sınavlarının ardından öğrencilerimizin eksik konuları tespit etmek geliştirmek ve telafi etmek amacıyla etüt çalışmaları yapıyoruz.