Meslekler tecrübesi kazandırdık

Meslekler tecrübesi kazandırdık

Kuramsal derslerin staj, ekip çalışması, proje dersleri gibi yollarla uygulamaya dönüşmesi derslerin daha iyi kavranabilmesi, teorik olarak öğrenilen bilgilerin pratikte karşılıklarını görmeleri açısından önemlidir. Okulumuzda uygulama derslerimizde öğrencilerimize yaparak yaşarak öğrenme metodu ile meslekler tecrübesi kazandırdık