Temel İlaç Bilgisi Dersi Sunumu

Temel İlaç Bilgisi Dersi Sunumu

İlaçların farmasötik şekilleri, Veriliş yolları ve uygulunaşları sunumu öğrencilerimiz ve Temel İlaç Bilgisi Öğretmeni Harika Ata tarafından yapılmıştır.