14 Ağustos’ta Dersler Başlıyor…

14 Ağustos’ta Dersler Başlıyor…

Mesleğim Sağlık Koleji’nde Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP) kapsamında 12. sınıf öğrencilerimiz için ders zili erken çalıyor.
Uygulanacak Üniversite Hazırlık Etüt Programı (ÜHEP) için erken ders başı yaptığımız okulumuzda 12. sınıf öğrencilerimiz ile programımız doğrultusunda kazanmak istedikleri üniversite ve bölümlerle ilgili envanter çalışmaları başlatılacak.