Dördüncü ASİS 7 Mart Cumartesi Gerçekleştirildi

Dördüncü ASİS 7 Mart Cumartesi Gerçekleştirildi

Mesleğim Sağlık Lisesi 9. Sınıf öğrencilerine yönelik, cumartesi eğitimleri kapsamında aylık uygulanan Akademik Süreç izleme Sınavlarının (ASİS) dördüncüsü 7 Mart Cumartesi gerçekleştirildi

Mesleğim Sağlık Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinin, bir yandan cumartesi günleri gerçekleştirilen dersane eğitimi diğer yandan aylık gerçekleştirilen Akademik Süreç izleme Sınavları (ASİS) ile öğrenim alışkanlıkları değiştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim sistemimizin önemli bir parçası olan Cumartesi Eğitimleri ve ASİS sınavları öğrencinin eğitim sürecinin de yakından takibini kolaylaştırmaktadır.

Bir eğitim yılı içerisinde toplamda 8 defa uygulanacak Akademik Süreç izleme Sınavlarının  (ASİS ) sonucunda velilerimiz bilgilendirileceği gibi  başarılı öğrencilerimiz de ödüllendirilecektir.

Bu anlamda tüm velilerimizin Cumartesi eğitimleri ve ASİS sınavlarının takipçisi olması önemle rica olunur.