Sağlık sektöründe personel açığı hızla büyümekte ve yardımcı sağlık personeli ihtiyacı her sene artmaktadır. 2012 yılı itibari ile sektörde 200.000 civarında Hemşire açığı olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Ülkemizde birçok sektörde iş bulma imkanı günden güne azalırken, sağlık sektöründe bu durum tam tersine gün geçtikçe ciddi bir şekilde artmaktadır.

Sağlık meslek liseleri diğer tüm liseler ile ilk yıl itibari ile aynı müfredatı gören artı olarak sağlık derslerine yoğunlaşan bir lise profili çizmektedir. Sadece lise diploması ile iş hayatına atılabileceğiniz  bir alan olan sağlık önü açık ve hiçbir zaman iş gücünün azalmayacağı bir sektördür. Sağlık meslek kolejimiz günümüzde aileler tarafından çocuklarının seçmesini istediği bir lisedir. Mesleğim Sağlık Koleji olarak öğrencilere lisemizden mezun olur olmaz sektörde donanımlı ve kalifiye bir birey olarak yer alabilecekleri şekilde hazırlıyoruz.

Eğitimlerinin üçüncü  senesinden itibaren yaptıkları staj ile çalışma ortamını ve yaptıkları işi daha iyi öğrenen öğrenciler herhangi bir durumda her türlü müdahaleyi yapmak üzere yetiştiriliyor.Tüm kültür derslerine son derece önem veren okulumuz bunun yanı sıra gerçek kaliteli meslek öğretmenleri ile öğrencileri iş hayatına hazırlamaktadır. Üniversite sınavında kendi bölümlerini seçen öğrenciler ek puan alarak bu sayede öğrenciler kendi bölümlerinin özel kontenjanlarından faydalanabilmektedirler.

Mesleğim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ekibi olarak, sağlık ve eğitim sektörlerinde edinmiş olduğumuz tecrübelerimizi, nitelikli sağlık personeli yetiştirmek adına bir araya getirdik ve hizmetinize sunduk.

Mesleğim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak amacımız;

  • ülkemizde sağlık sektöründe giderek büyüyen personel açığını karşılamak,
  • hastanemizde çalışacak personelleri kendi kurum kültürümüzle yetiştirmek,
  • mesleğinde aranılan tercih edilen tam donanımlı ve dünyanın her yerinde kolayca iş bulabilecek sağlık personeli yetiştirmek.

ve öğrencilerimizi donanımlı yabancı dil eğitimi hemde mesleki sertifikaları ile kariyer başlangıcınca bir adım öne geçirmektir.