Kişiye Özel Eğitim – İhtiyaca Yönelik Metod…

Öğrencilerin alışkanlıkları bir anlamda yaşam kalitelerini de belirleyici bir faktördür. Öğrenme alışkanlığı da bu alışkanların başında gelmektedir. Bir öğrencinin öğrenme alışkanlığı müfredat derslerinde gösterdiği performansa yansırken aynı zamanda üniversite imtihanlarında sergileyeceği başarı ile de birebir ilintilidir.

Ülkemizde öğrenme alışkanlıklarında yaşanan yetersizlikler ve aksamalar geçmişte üniversite sınavına hazırlık aşamasında dershane faktörü ile telafi edilirken, dershanelerin eğitim sisteminden kaldırılması yönünde yapılan çalışmalar alternatif çözümler üretilmesi zorunluluğunu doğurmuştur.

Bu zorunluluktan yola çıkarak Özel Mesleğim Sağlık Koleji 2014-2015 eğitim yılı başından itibaren müfredat dersleri ile uyumlu olarak uygulayacağı iki aşamalı eğitim sistemi ile bir yandan öğrencilerini üniversite sınavına hazırlarken diğer yandan mesleki ve akademik rehberlik yöntemi yardımıyla hedef/potansiyel/gereksinim faktörleri arasında uyum oluşmasına yönelik çalışmalar başlatacaktır.

2014 – 2015 eğitim öğretim yılı dâhilinde uygulamaya başlayacağımız iki aşamalı eğitim sistemimiz ile öğrencilerimiz üniversite sınavına hazırlanacak şekilde öğrenme alışkanlıklarını değiştirecek ve geliştirecek belirli düzenlemelere gidilecektir. Bu düzenlemeler kapsamında;

İki aşamalı eğitim modeli ile Geleceğinizi planlayın !

I. Aşama

Öğrenim Alışkanlıkları ve Mesleki Gelişim

II. Aşama

Üniversite Sınavına Hazırlık ve Kariyer Planlama